బ్యానర్ 15

కొలిచే మరియు కత్తిరించే సాధనాలు

  • IP67 జలనిరోధిత డిజిటల్ కాలిపర్

    IP67 జలనిరోధిత డిజిటల్ కాలిపర్

    1.రక్షణ స్థాయి IP67కి చేరుకుంటుంది మరియు శీతలకరణి, నీరు మరియు నూనెలో ఉపయోగించవచ్చు.

    2.ఏ స్థానంలోనైనా సున్నాకి రీసెట్ చేయండి , సాపేక్ష కొలత మరియు సంపూర్ణ కొలత మధ్య మార్పిడికి అనుకూలం.

    3.ఎక్కడైనా మెట్రిక్ నుండి ఇంపీరియల్ మార్పిడి.